İklim Değişikliğinden Doğal Afetler Artabilir mi

İklim Değişikliği Başımıza Neler Getirebilir.

Yükselen gelgitler ve fırtına dalgalanmaları, sera gazı emisyonlarını büyük oranda azaltmazsak ve kıyı şeridinin korunmasını desteklemezsek, dünyanın dört bir yanındaki ekonomileri ve toplulukları tahrip edecektir.

Melbourne Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından sürdürülen yeni bir araştırmaya göre, yüzyılın sonuna gelindiğinde, okyanus düzeylerinin şişmesi sebebiyle artan kıyı selleri 250 milyondan fazla insanı ve yaklaşık 13 trilyon dolarlık kıyı binalarını ve altyapısını tehlikeye atacak. Ve bu nispeten iyimser bir iklim değişikliği senaryosu altında.

Bulgular: araştırma, BM iklim panelinden gelen sera gazı emisyonlarının çeşitli senaryoları altında gelgitlerin, fırtına dalgalanmalarının, dalga kalıplarının ve bölgesel deniz seviyesi yükselişinin modellenmesine dayanmaktadır. 13 trilyon dolarlık rakam, sahil şeridini deniz duvarları ya da diğer korumalarla donatmak için hiçbir adım atılmadığını ve karbondioksit kirliliğinin 2040 dolayında zirveye ulaştığını ve daha sonra düşmeye başladığını varsayar ılımlı bir emisyon senaryosu.


En kötü durum: emisyonların yüzyıl boyunca kontrolsüz bir biçimde artmaya devam ettiği bir senaryoda, kıyı selleri yaklaşık 290 milyon insanı ve kıyı varlıklarında 14 trilyon dolardan fazla ya da global GSYİH’nın %20’sini tehdit edecektir. (Bununla beraber, bazı iklim araştırmacıları, bu “RCP8.5” senaryosunun, bazı ülkelerin emisyonları düzleştirmek için attığı adımlar dikkate alındığında, giderek daha mantıksız olduğunu savunuyorlar.)

O zamana kadar: yalnızca 30 yıl içinde, yaklaşık 204 milyon insan ve 11 milyar dolarlık varlık, ılımlı bir senaryo altında sırasıyla %16 ve %14 oranında kıyı seline maruz kalabilir.

Çalışma, Kuzey Avustralya, kuzeybatı Avrupa, Güneydoğu Çin, Amerika doğu kıyısı, Bangladeş ve Hindistan’daki bazı eyaletlerin hepsinin sık ve yoğun sel riski yüksek olacağını buldu.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski